MERANIE A ANALÝZY PLYNOV A CHEMICKÝCH ZLÚČENÍN

          

Ponúkame meranie v nepretržitom móde, monitorovanie rozľahlých oblastí, s nepretržitým zberom a následnou analýzou dát.

Meranie v terénu vykonávame prenosnými zariadeniami na detekciu a analýzu viac druhou plynov a zlúčenín, s GPS lokalizáciou a bezdrôtovou komunikáciou.

Meriame a analyzujeme podľa potreby klienta:

-          jeden alebo viac plynov

-          organické alebo anorganické plyny

-          kvalitatívne analýzy

-          kvantitatívne analýzy

-          koncentrácie v rozsahu ppb – ppm -%

-          meranie znečistenia ovzduší na pracovisku

-          meranie emisií pre účely ochrany životného prostredia

Ponúkame meranie aj v ATEXovom prostredí. 

 

Máte otázku? Napíšte nám!

×